obezite

OBEZİTE CERRAHİSİ

OBEZİTE CERRAHİSİ
GASTRİK BYPASS AMELİYATI
MİDE KATLAMA AMELİYATI
SLEEVE GASTREKTOMİ
LOOP BIPARTITION AMELİYATI
DOUDENAL SWITCH AMELİYATI
METABOLİK DİYABET CERRAHİSİ
ROUX EN Y TRANSIT BIPARTITION