göz-tedavileri

GÖZ TEDAVİLERİ

GÖZ MUAYENESİ AŞAMALARI
KIRMA KUSURLARI
YAKINI GÖREMEME: PRESBİYOPİ
KATARAKT
MULTİFOKAL-TRİFOKAL IOL
SMİLE 3. NESİL LAZER
GÖZ LAZER CERRAHİLERİ

GLOKOM
KERATOKONUS
KURU GÖZ
ÜVEİT
RETİNA
RETİNA DEKOLMANI
SARI NOKTA

DİABET & HİPERTANSİYON
KONTAKT LENS
ÇOCUK GÖZ SAĞLIĞI
ŞAŞILIK
NÖROOFTALMOLOJİ
OKULOPLASTİ VE PROTEZ GÖZ
ESTETİK GÖZ CERRAHİLERİ